Latest Entries

Tạ Châu Hải Đường tiên sinh cho chữ

Tại tri giao

Kính Châu Hải Đường tiên sinh: Diễm phúc thần tiên giáng bút ngà, Tay tiên một vẩy bút sinh hoa, Liễn từ ngôn ý thư như hoạ, Tạ người ơn đoái kẻ như ta … Đông lạnh gió về sương khuya đêm xuống! Thẹn bấy lâu nay thốt chẳng nên lời, văn không thông, chương chẳng tỏ, thơ cũng cùn mà phú cũng cạn, chữ...


Tự thuật

Mười năm gió bụi chẳng ra người, Phong trần âu cũng bởi ham chơi. Chữ nghĩa bẻ dần nuôi con mọn, Văn chương vét sạch đợ giời ơi. Bút nghiên giấy mực rồi meo mốc, Lễ nhạc thi thư kệ bố đời. Giang hồ quen thói cùng non nước, Non nước chừng xem cũng mến người. Oct 2nd, 2014 Xuân Như VN:F [1.9.22_1171]đợi một chút ...Rating: 0.0/10 (0 votes...


Thăm xóm Trữ La

Xóm Trữ La

Một chiều thăm xóm Trữ La, Hỏi người năm ấy còn qua chốn này? Một mình nâng chén rượu cay, Nhớ ngày hôm ấy cùng ngày hôm xưa. Bây giờ những nắng cùng mưa, Đường xưa lối cũ ai đưa đón người, Đường về tôi một mình tôi … Sep 17th, 2014 Xuân Như VN:F [1.9.22_1171]đợi một chút ...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.22_1171]Rating: 0 (from 0...


Đường về

Hiu hiu vạt nắng cuối ngày

Đường mòn ngập cỏ hoa may, Hiu hiu vạt nắng cuối ngày chân đê, Người đi chửa biết ngày về, Chiều năy giăng mắc lời thề năm xưa. July 30th, 2014 Xuân Như VN:F [1.9.22_1171]đợi một chút ...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.22_1171]Rating: 0 (from 0...


Quan Thương Hải – Bộ xuất hạ môn hành / Tào Tháo

Quan Thương Hải - Bộ xuất hạ môn hành / Tào Tháo

Đông lâm Kiệt Thạch, Dĩ quan thương hải. Thủy hà đạm đạm, Sơn đảo tủng trĩ. Thụ mộc tùng sinh, Bách thảo phong mậu. Thu phong tiêu sắt, Hồng ba dũng khởi. Nhật nguyệt chi hành, Nhược xuất kỳ trung; Tinh hán xán lạn, Nhược xuất kỳ lý. Hạnh thậm chí tai, Ca dĩ vịnh chí! Nguyên văn chữ Hán 觀滄海-步出夏門行/曹操 東臨碣石,以觀滄海。 水何澹澹,山島竦峙。 樹木叢生,百草豐茂。 秋風蕭瑟,洪波湧起。 日月之行,若出其中; 星漢燦爛,若出其里。 幸甚至哉,歌以詠志! Dịch nghĩa: Lên đỉnh núi Kiệt Thạch cao cao mé phía đông, ngắm nhìn biển...


Phong hỏa binh nhung

Ngàn dặm cuồng phong chừ mịt mù cát bụi

Khi ta mới sinh chừ nào đã biết, Khi ta sinh rồi chừ nước suy vi. Thiên bất nhân chừ nổi cơn tao loạn, Địa bất nhân chừ xui khiến biệt ly. Buổi can qua tìm chừ đạo lộ nguy, Dân lính lưu vong thảy chừ thương bi …… Nhung Khiết bức ta chừ vì gia quốc, Ép bức người đi chừ góc bể xa. Ngàn dặm...


Nắng mưa thôi, việc của của giời

Hiên nhà hoa nở vàng chưa

Trời hè hết nắng lại mưa, Trưa nay ngõ vắng nhặt thưa tiếng người. Nắng nôi đã mấy hôm rồi, Được hôm mưa xuống ngồi chơi cả chiều. Khi xưa mưa nắng đã nhiều, Chiều nay mưa nắng đặt điều nắng mưa. Hiên nhà hoa nở vàng chưa, Người đi xa vắng, vắng thưa hoa vàng. Ngoài sân vẫn ngập nước tràn, Bên hiên còn vẳng giòn tan...


Hao Lí hành/Tào Tháo | 蒿裏行/曹操

Hao Lí hành – Đông Hán/Tào Tháo Quan Đông hữu nghĩa sĩ, hưng binh thảo quần hung. Sơ kỳ hội minh tân, nãi tâm tại Hàm Dương. Hợp quân lực bất tề, trù trừ nhi nhạn hành. Thế lợi sử nhân tranh, tự hoàn tự tương tường. Hoài Nam đệ xưng hiệu, khắc tỉ ư bắc phương. Khải giáp sinh kỷ sắt, vạn tính dĩ...


Tạp ngâm – Nguyễn Du

Hoa lê

Mở cửa xem nào, xuân đã qua? Giở sách vớ ngay bài này của Nguyễn công Tiên Điền tiên sinh, mạo muội dịch quấy quá lại thơ của người. Đạp biến thiên nha hựu hải nha, Càn khôn tuỳ tại tức vi gia. Bình sinh bất khởi thương dăng niệm, Kim cổ thuỳ đồng bạch nghĩ oa? Liêu lạc tráng tâm hư đoản kiếm, Tiêu điều...


Buồn viễn xứ khôn khuây

Biên cương xa xôi, Em ơi! Viễn xứ buồn khôn nguôi … Nẻo giời xứ này mây trắng, Quê nhà chiều tóc mẹ bay, Em tóc còn buông vai gầy. Chiến cuộc chưa tàn, Tóc em buồn, Khói chiều vương, Mắt em buồn, Màu quê hương. Hoả châu giăng kín giời thê lương, Lặng đêm đêm khi hoả pháo lạc đường. Người chinh phu, Ngăn bước thù, Cho mẹ còn hôm nay, Đất mẹ còn...